HỌC VIÊN
 • Quên mật khẩu
 • Logo T-K-Đ-H
  ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  BCH ĐOÀN - HỘI SINH VIÊN KHOA Y

  FORUM KHOA Y
  THI ONLINE

  HƯỚNG DẪN DỰ THI

  1. Sinh viên đọc nội qui và hướng dẫn dự thi trước khi tiến hành các bước tham gia.
  2. Để tham gia các Cuộc thi Online do Forum Khoa Y tổ chức, sinh viên cần có tài khoản thành viên tại website KHOAY.XYZ theo qui định. Nếu chưa có tài khoản thành viên, vui lòng đăng ký tài khoản mới.
  3. Các cuộc thi đều sẽ được phổ biến thông tin trên Forum Khoa Y. Các bạn theo dõi thông tin và mua vé để dự thi. Mỗi Mã dự thi trên vé chỉ có hiệu lực thi 1 lần đối với 1 cuộc thi duy nhất đã được qui định.
  4. Sau khi đã có tài khoản và Mã cuộc thi, Mã dự thi (trên vé), sinh viên truy cập vào website, sau đó đăng nhập bằng tài khoản của mình.
  5. Nhấn vào nút DỰ THI .
  6. Nhập chính xác thông tin cần thiết (in trên Vé) để bắt đầu làm bài thi.