HỌC VIÊN
 • Quên mật khẩu
 • Logo T-K-Đ-H
  ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  BCH ĐOÀN - HỘI SINH VIÊN KHOA Y

  FORUM KHOA Y
  THI ONLINE

  THÔNG TIN WEBSITE

  1. Ứng dụng thi Trắc Ngiệm Online - Phiên bản 1.3.2 (2019.10.18).
   Thiết kế và Lập trình bởi Nho Từ Điển & Nguyễn Trần Trung Tín.
  2. Nội dung trên Website được cung cấp và quản lý bởi Forum Khoa Y.
   Đơn vị trực thuộc Đoàn - Hội Sinh Viên Khoa Y - Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh.